BejelentésDr. Virág Miklós honlapja

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Önéletrajz 1958. december 21-én születettem Sátoraljaújhelyen. A Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolában tett sikeres érettségi vizsga után tanulmányaimat a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari tervezõ-szervezõ szakán folytattam. 1982-ben a sikeres államvizsgát követõen az Egyetem Ipargazdaságtan Tanszékén kezdtem el dolgozni, mint egyetemi gyakornok, tanársegéd, adjunktus, majd docens. Jelenleg, egyetemi tanárként dolgozom a Gazdálkodástudományi Kar, Vállalkozásfejlesztési Intézetének Vállalkozások pénzügyei tanszékén. 1995. novemberétõl elõbb a Kar, oktatási ügyekért felelõs dékánhelyettese, majd 1997. július 15-tõl 2002. május 15-ig a Kar dékánja voltam. 2002-2005 között a Vállalati pénzügyek tanszéket, 2005-tõl a Vállalkozások pénzügyei tanszéket vezetem, egyben a Kar Vállalkozásfejlesztési Intézetének intézetigazgató-helyettesi teendõit is ellátom. 1984-ben "summa cum laude" eredménnyel doktoráltam "A döntési struktúrák optimalitásának vizsgálata" címû disszertációmmal. A tudományos dolgozatáért 1986-ban Rudas László díjat kaptam. 1993-ban kandidátusi fokozatot szereztem a közgazdaságtudományok területén "A pénzügyi viszonyszámokon alapuló teljesítmény-megítélés és csõdelõrejelzés" címû értekezésemmel. Ebben, hazánkban elsõként sikerült -a Pénzügyminisztériumból és az APEH-tõl kapott információkból- felállítanom egy hazai viszonyokra értelmezett, a vállalati pénzügyi mutatószámokon alapuló csõdelõrejelzési modellt. A modell továbbfejlesztett változatát több hazai bank alkalmazza ügyfélminõsítési rendszerében. 2001. novemberében sikeresen (a Habilitációs Bizottság és a Professzori Testület 100%-os szavazati aránya mellett) habilitáltam a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. 2007. február 1-tõl vagyok egyetemi tanár. 1985-ben a Mûvelõdési Minisztérium támogatásával két hónapos tanulmányúton voltam Finnországban. Az 1989/90-es tanévet a University of Washington (Seattle, WA. USA) egyetemen töltöttem. Itt kezdtem el behatóbban foglalkozni -az eddigi vállalatgazdasági, számviteli és pénzügyi ismereteimre támaszkodva- a "Corporate Finance" témakörével, ezen belül a vállalati pénzügyi folyamatok piacgazdasági körülmények közötti sajátosságaival, tervezhetõségével illetve a bankok, és a külsõ megbízott szaktanácsadó cégek által készítendõ vállalatminõsítések sajátosságaival és a csõdelõrejelzéssel. Kutatási eredményeimet számos publikáció (önálló és társszerzõvel írt könyvek, szakfolyóiratokban megjelent cikkek, középiskolás tankönyvek, egyetemi tanszéki kéziratok, szakmai konferenciákról kiadott, illetve pályázatokon díjazott tanulmányok, példatárak stb.) tartalmazzák. Ld. publikációs tevékenység. Angol nyelvbõl állami középfokú nyelvvizsgával, orosz nyelvbõl szakszövegfordítói vizsgával rendelkezem. Az évek során oktatói és kutatói munkám mellett számos külsõ vállalati munkában vettem részt, melyek során több tanulmányt és számítógépes szoftvert készítettem. Az általam kialakított, komplex banki és vállalati pénzügyi minõsítési rendszert, valamint a hazai viszonyokra felállított csõdelõrejelzési modell-családot a gyakorlatban is sikeresen alkalmazzák. Kitüntetéseim: 2003. Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 1999. Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1998. Jubileumi Emlékérem, BKÁE 1986. Müvelõdési Minisztér Dicsérõ Oklevele. gazgatósági és Felügyelõbizottsági tisztségeim: 1990-1992 Finommechanikai Vállalat, Felügyelõ Bizottság, tag 1993-1995 Kossuth Nyomda Rt., Igazgatóság, elnök 1996-2006 Kossuth Nyomda Rt., Igazgatóság, tag 1996-1998 Corvin Bank, Igazgatóság, elnök-helyettes 1998-1999 Konzum Bank, Felügyelõ Bizottság, tag 1998-2002 Somló Volán Rt., Igazgatóság. elnök 1998-2000 MVM Rt., Igazgatóság, elnök 2000-2002 MVM Rt., Igazgatóság, elnök-helyettes 2002-2008 MVM ZRt., Igazgatóság, tag 2008-2010 MAVIR ZRt. Igazgatóság, tag 2010-2012 MVM ZRt., Felügyelő Bizottság, tag 2011- Innovációs Klaszter Akkreditációs Bizottság, elnök 2012- MVM ZRt, Felügyelő Bizottság, elnök


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!